Zakelijk
Tarieven en vergoedingen 2017

Cliënten

BTW

De tarieven gelden voor alle contacten.
Bij niet tijdige betaling kunt u te maken krijgen met administratie- en incassokosten.

Afspraken die minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht als consult OVP - het tarief is dan 98 Euro.