Kwaliteit
Klachten

Beroepsregistraties en lidmaatschappen, maken dat ik gehouden ben aan de beroepscode mijn beroepsverenigingen:

Daarnaast voer ik de titel GZ-psycholoog. Dit betekent dat ik onder de Wet BIG ben ingeschreven in het overheidsregister.

Mocht u ondanks deze waarborgen niet tevreden zijn over mijn werk, dan hoor ik dat graag rechtstreeks van u. We gaan dan meteen in gesprek hierover en proberen een oplossing te vinden.
Mochten wij er niet uit komen en/of mocht u vinden dat ik niet conform mijn beroepscode gehandeld heb, dan kunt u een formele klacht indienen. Dit kan via de bovengenoemde links van de beroepsverenigingen (NIP en NVO) of via het Medisch Tuchtcollege (BIG).