Diensten
Onderzoek

Op verzoek van organisaties betrokken bij adoptie en pleegzorg, kan de Adoptiepraktijk praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. De Adoptiepraktijk heeft ervaring met instrumentontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek.

Van 2006-eind 2016 was Anneke Vinke betrokken bij het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum ADOC, gevestigd aan de Universiteit Leiden. ADOC had haar missie opgeschreven in 2007 in een manifest Van begin 2012 tot januari 2017 - wanneer de Stichting ADOC ophoudt te bestaan, was zij voorzitter van het ADOC bestuur. Zij was samen met prof.dr. Femmie Juffer projectleider van een ZON-Mw onderzoek naar volwassen Nederlands geadopteerden.

Anneke Vinke is sedert 2006 als gastmedewerker verbonden aan de vakgroep AGP van de Universiteit Leiden. Zij verzorgt als gast incidenteel onderwijs binnen de Master Forensische Gezinspedagogiek.