Nieuws
Recente activiteiten

2016

 • Workshop Elk kind laten worden wie het is - Personalized Mental Health NIP congres 13 oktober 2016 Ede
 • Keynote en Workshop Congres Preventie en Behandeling van Hechtingsproblemen 1 september 2016 Ede
 • Workshop EMDR en Sensorimotor Psychotherapie bij Kinderen EMDR Europe 2016 Conferentie 18 juni 2016 Den Haag
 • Keynote over Special Needs Adopties Euradopt 2016 Conferentie 2 juni 2016 Utrecht
 • Vervolg supervisie van Dan Hughes mbt accreditatie als DDP therapeut - verwacht in 2017.
 • Assistent by Sensorimotor Psychotherapy Level II training in Utrecht
 • 2015

 • Professionalisering en bijscholing:
 • Theraplay opleiding (Zwolle, Bettie Sleeuw, level 1; Wales, Vivien Norris en Annie Kiermaier Level 2)
 • Vervolg supervisie van Dan Hughes mbt accreditatie als DDP therapeut - verwacht in 2017.
 • Presentatie Sensorimotor psychotherapie NOLK congres in Zwolle
 • Sensorimotor Psychotherapy Level II voltooid in juni
 • 2014

 • Professionalisering en bijscholing:
 • Vervolg supervisie van Dan Hughes mbt accreditatie als DDP therapeut
 • Vervolg opleiding Sensorimotor Psychotherapy Level II
 • Overigen:
 • International Organizer namens het Sensorimotor Psychotherapy Institute Europe van de SP trainingen vanaf 2014.
 • 2013


 • Voordrachten:
 • Keynote/invited address in Lissabon, Portugal, adoptieconferentie april 2013.
 • Start opleiding Sensorimotor Psychotherapy level II
 • Poster presentatie samen met co-auteurs uiteraard van de Richtlijn Problematische Gehechtheid tijdens de Creating Connections conferentie in de Efteling april 2013.
 • Deelname aan ICAR4 - international conference on adoption research - juli 2013 Bilbao met presentaties over screening van aspirant ouders, binnenlandse adoptie en illegale adoptie.

 • In de periode 2006-2012

 • Kwamen de thema's adoptie, pleegzorg, gehechtheid, trauma, besluitvorming en hulpverlening in complexe situaties aan bod bij lezingen, congressen, studiedagen en in trainingen en nascholingen. Zowel in Nederland (pleegzorgvoorzieningen, adoptieorganisaties, raad voor de kinderbescherming o.a.) als internationaal (Engeland, Canada, Roemenie, Schotland) De powerpointpresentaties kunt u opvragen door een : te sturen, met in de titel de powerpoint die u graag wilt ontvangen.

 • Activiteiten richtten zich op het adoptie-en pleegzorgveld in volle breedte en zijn bestemd voor professionals, leerkrachten, studenten, adoptie-en pleegouders

 • Werden er diverse onderzoeksactiviteiten i.s.m. ADOC ontplooid en afgerond waaronder onderzoek naar binnenlandse adoptie in opdracht van Zon Mw (2011) en het onderzoek naar Special Needs adopties in opdracht van Vergunninghouder Meiling (2012)

 • Kwamen er enkele artikelen over adoptie en behandeling van gehechtheid uit o.a. in het Tijdschrift GZ psychologie, in het Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder-en Jeugdpsychotherapie en in het Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht.

 • Werd er bijgeschoold op het gebied van behandeling van (gehechtheids)trauma (EMDR, Sensorimotor psychotherapie, Dyadic Developmental Psychotherapy), zowel in Nederland als in Londen (Family Futures), leertherapie gevolgd en deelgenomen aan diverse intervisiegroepen.

 • Nam Anneke Vinke in 2012 het Voorzitterschap van het bestuur van ADOC over.

 • Dissertatie:

  Geschikt voor het adoptiefouderschap?
  In 1999 promoveerde Anneke Vinke op een wetenschappelijke studie naar het gezinsonderzoek. Zij ontwikkelde een pedagogisch kader voor het beoordelen van geschiktheid van aspirant adoptiefouders door de Raad voor de kinderbescherming en ontwierp een vragenlijst om raadsonderzoekers te ondersteunen in hun werk.
  Voor meer informatie over dit boek klik hier.