Diensten
Hulpverlening

De adoptiepraktijk biedt kinder- en jeugdpsychologische en orthopedagogische hulpverlening aan:

De hulpverlening kan bestaan uit:

De Adoptiepraktijk baseert zich vooral op de gehechtheidstheorie en aanpalende theoretische kaders. Ik voel me verwant met de werkwijze die ATTACh,Association for Treatment and Training in the Attachment of Children (ATTACh) in de VS beschrijft en bewaakt.

Cliënten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de praktijk of worden verwezen door huisarts, collega hulpverlener, gemeente, pleegzorgwerker of (gezins)voogd.
Na een inventarisatie van de hulpvraag wordt een behandelingsvoorstel gemaakt en kijken we samen welke weg gelopen kan worden om de problemen die aanleiding zijn voor het contact, het hoofd te bieden.
De pratkijk maakt gebruik van Telepsy voor afname van gestandaardiseerde vragenlijsten en Routine Outcome Monitoring (ROM).
Als u contact zoekt, check dan vooraf (on)mogelijkheden voor vergoedingen bij uw gemeente en/of uw zorgverzekeraar! Als u niet in de regio Z/O Utrecht woont, zult u hoogstwaarschijnlijk het hele traject zelf moeten betalen. Als een andere gemeente hulp wil inkopen bij de praktijk, kan dat. De Adoptiepraktijk maakt dan een offerte op maat.

* bezig met certificering verwacht medio 2017 - theoretische opleiding voltooid in 2011

** certificeringstraject start medio 2017, afronding eind 2018/begin 2019