Kennismaken
Professioneel

Mijn naam is Anneke Vinke (1965). Ik heb orthopedagogiek gestudeerd in Nijmegen, met als specialisatie opvoedings-en gedragsproblemen bij jonge kinderen en ben geregistreerd als orthopedagoog, kinder-en jeugdpsychologe en als GZ-psychologe.

Vanaf mijn eerste professionele ontmoeting met het thema afstand en adoptie, in 1989, ben ik erdoor geboeid geraakt. Vanaf 1991 vormt het de rode draad in mijn werk, resulterend in een dissertatie over adoptiefouderschap in 1999 en in de oprichting van de Adoptiepraktijk in 2006.
Naast (interlandelijke) adoptie, houd ik me bezig met pleegzorg en jeugdbescherming (o.a. kindermishandeling, diagnostiek en risicotaxatie).

Van 1991 tot 2006 heb ik in diverse functies voor verschillende organisaties in de jeugdzorg gewerkt: als hulpverlener, als onderzoeker, als docent/trainer en supervisor (universitair & HBO), als gedragwetenschapper in de jeugdbescherming (BJZ) en als senior adviseur bij een adviesbureau (jeugdzorg).

Sedert maart 2006 ben ik vrijgevestigd als psychologe in Bilthoven. Cliƫnten kunnen terecht voor advies, diagnostiek (ook second opinions of forensisch onderzoek) of behandeling. Instanties kunnen bij de praktijk aankloppen voor scholingsvragen, methodiekontwikkeling, onderzoek, advisering of andere ondersteuning rond de thema's adoptie, pleegzorg en jeugdbescherming.

Praktijkwerk combineer ik met gastmedewerkerschap bij de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Unversiteit LeidenAGP sinds 2006. , incidentele lessen bij Master Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN en van 2012-2017 voorzitterschap van het bestuur van ADOC, kenniscentrum Adoptie en Pleegzorg te Leiden ADOC, dat per 1.1.2017 haar werkzaamheden heeft moeten staken.

Opleiding en ervaring

Op (gemotiveerd) verzoek kan een CV en/of publicatielijst verstrekt worden.

Het bijgaande filmpje geeft een impressie van mijn werkwijze met kinderen en jongeren video