Diensten
Diagnostiek

Hulpverlening start altijd naar aanleiding van een vraag die u heeft over de manier waarop u opvoedt of over de manier waarop het met uw kind(eren) gaat op school of thuis.
Dat kan het beste in kaart gebracht worden met behulp van diagnostiek. Hulpverlening start daarom meestal met een psychodiagnostische screening of met een onderzoek als hulpmiddel om de vragen, zorgen, (on)mogelijkheden en eventuele problemen in kaart te brengen.

Soms hebt u al een onderzoeksrapport met advies maar twijfelt of er wel de juiste conclusies getrokken zijn. Dan kan een dossieranalyse, second opinion of aanvullend onderzoek zinvol zijn.
Het komt voor dat een instantie (jeugdzorg, rechtbank) het oordeel van een psycholoog/pedagoog vraagt zodat zij een beter gefundeerde beslissing kan nemen in een bepaalde kwestie.
Incidenteel komen ook vragen uit het buitenland bij de Adoptiepraktijk terecht. Vaak gaat het dan om aanvulling op bestaande onderzoeksrapportage.

Diagnostiek is tijdsintensief maatwerk. Soms kan volstaan worden met een screening die bestaat uit het invullen van enkele vragenlijsten en een gesprek, soms is het nodig dat u en uw kind een tot drie dagdelen gezien worden op de praktijk. Afhankelijk van uw vragen en het beschikbare budget, maken we samen een inschatting hoeveel uren nodig zijn om tot een verantwoorde beantwoording van uw vragen te komen.
Ervaring leert dat onderzoek (inclusief uitwerken en rapportage) meestal tussen de 12 en 32 uur in beslag neemt.

Veelal wordt diagnostisch onderzoek niet vergoed door de ziektekosten verzekering.

Een screening of onderzoek, resulteert in een rapport voor de ouders of opdrachtgevende instantie . In principe wordt voor jeugdigen vanaf een jaar of acht een pagina 'jeugdrapportage' bijgevoegd met daarin op hoofdlijnen de bevindingen uit het onderzoek in voor de jeugdige begrijpelijke taal.