Welkom

Een kind heeft recht op gezinsopvoeding. Dit is een wereldwijd vastgelegde afspraak. Adoptie en pleegzorg zijn manieren om dit recht van het kind vorm te geven. Zo kan samen een nieuw gezin gevormd worden. Dat gaat niet vanzelf en vraagt elke dag weer inzet en betrokkenheid, met voor de meeste kinderen en gezinnen een heel goed resultaat. Onderzoek laat namelijk zien dat kinderen zich het beste ontwikkelen in gezinnen (Van IJzendoorn & Juffer, 2006).

Soms loopt het anders. Pleegzorg en adoptie kunnen ook bijzondere vragen of problemen met zich meedragen. Er kunnen ingewikkelde situaties ontstaan, die niet zonder meer vanzelf voorbij gaan.
Als dat het geval is, kan de Adoptiepraktijk samen met u kijken wat er aan de hand is (diagnostiek) en zonodig extra ondersteuning bieden.

Organisaties of professionals die met adoptie en pleegzorg te maken krijgen, kunnen bij de praktijk terecht voor advies, maar ook voor ondersteuning bij (na-)scholing, methodiekontwikkeling- en onderzoek.** DE PRAKTIJK IS IN DE ZOMERVAKANTIE GESLOTEN VAN 8 JULI 2017 TOT 28 AUGUSTUS 2017 **
** IN DEZE PERIODE IS DE PRAKTIJK NIET BEREIKBAAR NOCH PER MAIL NOCH TELEFONISCH **

De Adoptiepraktijk is een kleinschalige eenpersoons praktijk. Momenteel is er een cliëntenstop. Informatie over jeugdhulp, contractvrije hulp voor volwassenen, vergoedingen e.d. vindt u op Zakelijk

WACHTTIJDEN:

Wachttijden vanaf 21 augustus 2017
 • in verband met eigen opleiding en certificeringstraject Sensorimotor Psychotherapy neem ik geen nieuwe cliënten aan. Er geldt tot november 2018 een CLIËNTENSTOP.
 • Aanmelding: cliëntenstop tot 1 november 2018. Nieuwe trajecten starten januari 2019.
 • Intake: cliëntenstop tot 1 november 2018. Nieuwe trajecten starten januari 2019.

 • Behandeling of Diagnostiek: cliëntenstop tot 1 november 2018. Nieuwe trajecten kunnen starten januari 2019.
 • NIFP trajecten in overleg via NIFP Midden Nederland.
 • Bent u ooit cliënt geweest bij de praktijk en heeft u een nieuwe hulpvraag? Neem dan contact op en we kijken samen wat er kan of naar wie ik u kan doorverwijzen

 • Wachtlijstbemiddeling: Indien u op korte termijn adoptiespecifieke hulpverlening zoekt, kunt u zich tot de Stichting Adoptievoorzieningen wenden, zij beheren de sociale kaart adoptie en hebben een landelijke consultatie en verwijsfunctie.


  De NZA verplicht mij de volgende tekst te vermelden. Waarbij ik opmerk dat dit door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars geldt en niet voor contractvrije praktijken zoals De Adoptiepraktijk.
  'Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.
  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


  Update wachttijden: 6 juli 2017


  Nota Bene: kleinschaligheid betekent persoonlijke aandacht maar ook dat hulpverlening en contact alleen na afspraak en tijdens kantoortijden plaats kan vinden.

  Af en toe kan er lopende een behandeltraject, een ernstige situatie ontstaan (crisis), waarop direct gereageerd moet worden. Buiten kantoortijden kan ik geen 24/7 bereikbaarheid garanderen.

  Als u mij bij crisis niet kunt bereiken, dient u via uw eigen huisarts dan wel 112 GGZ spoedhulp te realiseren.

  Als het om uw kind gaat, kunt u in dergelijke situaties contact opnemen met de crisisdienst van uw gemeente.

  Behandelcontacten vinden uitsluitend plaats op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en eens per 2-3 wk donderdagochtend
  Behandelafspraken op andere tijdstippen zijn niet mogelijk.

  Er is geen avondopening.

  Op vrijdag zijn er geen cliëntcontacten.

  De praktijk heeft geen mogelijkheden om mensen stage te laten lopen

  Wilt u uw ervaring over de Adoptiepraktijk delen met anderen? Dan kunt u de Adoptiepraktijk beoordelen op Zorgkaart.nl.  laatste update: 18 augustus 2017

  Deze website werd ontworpen door Zwaar Water

  Klik hier voor Blog Adoptiepraktijk

 • "While most adoptions work well, no adoption is simple."
  Douglas, A. & Philpot, T. (2003). Adoption, changing families, changing times. London: Routledge.

  _