Welkom

Een kind heeft recht op gezinsopvoeding. Dit is een wereldwijd vastgelegde afspraak. Adoptie en pleegzorg zijn manieren om dit recht van het kind vorm te geven. Zo kan samen een nieuw gezin gevormd worden. Dat gaat niet vanzelf en vraagt elke dag weer inzet en betrokkenheid, met voor de meeste kinderen en gezinnen een heel goed resultaat. Onderzoek laat namelijk zien dat kinderen zich het beste ontwikkelen in gezinnen (Van IJzendoorn & Juffer, 2006).

Soms loopt het anders. Pleegzorg en adoptie kunnen ook bijzondere vragen of problemen met zich meedragen. Er kunnen ingewikkelde situaties ontstaan, die niet zonder meer vanzelf voorbij gaan.
Als dat het geval is, kan de Adoptiepraktijk samen met u kijken wat er aan de hand is (diagnostiek) en zonodig extra ondersteuning bieden.

Organisaties of professionals die met adoptie en pleegzorg te maken krijgen, kunnen bij de praktijk terecht voor advies, maar ook voor ondersteuning bij (na-)scholing, methodiekontwikkeling- en onderzoek.IN DE PERIODE VAN 22 APRIL 2016 TOT EN MET 22 OKTOBER 2016 IS DE PRAKTIJK VANWEGE STUDIEVERLOF/SABBATICAL GESLOTEN. IN DEZE PERIODE VINDEN GEEN CLIËNTCONTACTEN PLAATS.De Adoptiepraktijk is een kleinschalige, contractvrije praktijk.
Contractvrij werken borgt privacy en vertrouwelijkheid en geeft u als cliënt maximale invloed op duur en inhoud van behandeling.

De praktijk valt voor volwassenenzorg onder de BASIS GGZ .
Contractvrij werken betekent ook dat u altijd ZELF de factuur voldoet. Na afloop van de behandeling kunt u (een deel van) de kosten kunt declareren bij uw verzekering, afhankelijk van uw polis.


Vanaf januari 2015 valt alle jeugdzorg en jeugdGGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont (woonplaatsbeginsel).

De Adoptiepraktijk heeft een contract met de regio Zuid Oost Utrecht (De Bilt/Zeist/Heuvelrug/Bunnink/Wijk bij Duurstede).
Cliënten die in een andere regio wonen betalen de hulp zelf of regelen vergoeding via een PGB in hun woonplaats. Voor informatie zie: vng informatie over pgb en transitie jeugdhulp.

De Adoptiepraktijk hanteert te allen tijde het maximale tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.


Nota Bene: kleinschaligheid betekent persoonlijke aandacht maar ook dat hulpverlening en contact alleen na afspraak en tijdens kantoortijden plaats kan vinden.

Af en toe kan er lopende een behandeltraject, een ernstige situatie ontstaan (crisis), waarop direct gereageerd moet worden. Buiten kantoortijden kan ik geen 24/7 bereikbaarheid garanderen.

Als u mij bij crisis niet kunt bereiken, dient u via uw eigen huisarts dan wel 112 GGZ spoedhulp te realiseren.

Als het om uw kind gaat, kunt u in dergelijke situaties contact opnemen met de crisisdienst van uw gemeente.

Behandelcontacten vinden vanaf 22 oktober 2016 uitsluitend op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend plaats (9.00-13.00 uur - eindtijd).
Behandelafspraken op andere tijdstippen zijn niet mogelijk.

Er is geen avondopening.

Op maandag en vrijdag zijn er geen cliëntcontacten.

De praktijk heeft geen mogelijkheden om mensen stage te laten lopen


WACHTTIJDEN:

 • In verband met studieverlof is zijn er geen cliëntcontacten in de peiode van 22.4.2016 tot 22.10.2016. Lopende trajecten zijn/worden door collegae overgenomen..

 • U kunt zich na 1 november 2016 aanmelden voor nieuwe behandelingen, maar dan duurt het hoogstwaarschijnlijk tot begin 2017 eer wij starten.

 • Wachttijden vanaf 22 augustus 2016 - dit zijn extreem lange wachttijd omdat de praktijk op dit moment gesloten is ivm studieverlof.
 • Aanmelding: 13 weken
 • Intake: 15 weken (2 weken na aanmelding)
 • Behandeling of Diagnostiek: 17 weken (2 weken na intake)

 • Wachtlijstbemiddeling: Indien u adoptiespecifieke hulpverlening zoekt, kunt u zich tot de Stichting Adoptievoorzieningen wenden, zij beheren de sociale kaart adoptie en hebben een landelijke consultatie en verwijsfunctie. De franchise organisatie van zelfstandige hulpverleners Basic Trust heeft op landelijk niveau afspraken met de VNG voor door uw woonplaats vergoede adoptiehulpverlening voor jeugd.

 • De NZA verplicht mij de volgende tekst te vermelden. Waarbij ik opmerk dat dit door zorgverzekeraars gecontracteerde behandelaars geldt en niet voor contractvrije praktijken zoals De Adoptiepraktijk.
  'Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
  Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart.
  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
  '

  Als de praktijk in oktober weer start, is wachttijd mede afhankelijk van vrijkomende plaatsen. Behandeling is vaak langdurig. Wachttijden zijn helaas structureel lang.


  Update wachttijden: 27.6.2016


  Wilt u uw ervaring over de Adoptiepraktijk delen met anderen? Dan kunt u de Adoptiepraktijk beoordelen op Zorgkaart.nl.  laatste update: 23 augustus 2016

  Deze website werd ontworpen door Zwaar Water

  Klik hier voor Blog Adoptiepraktijk

  "While most adoptions work well, no adoption is simple."
  Douglas, A. & Philpot, T. (2003). Adoption, changing families, changing times. London: Routledge.

  _